TX KEUR

 

In overleg met het bestuur van stichting TX-Keur, het Centraal College van Deskundigen en de inspecterende instellingen hebben we een pakket aan ondersteunende maatregelen samengesteld om u te helpen uw kwaliteitsambities (blijvend) te handhaven.

 

De volgende maatregelen gelden voor alle bestaande keurmerkhouders:

  • Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
  • Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
  • Periode voor schadeherstel wordt verruimd
  • Opleidingseisen wordt verruimd
  • Coulance bij inspecties
  • Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur

 

Over de uitvoering van deze maatregelen leest u hieronder meer. Voor vragen zijn we op werkdagen beschikbaar. Stel deze bij voorkeur per mail (a.jeursen@tx-keur.nl), maar bellen kan natuurlijk ook.

 

 

Aflopende certificaten
Certificaathouders kunnen tot drie maanden uitstel krijgen voor de afronding van hun jaarlijkse inspectie. De oorspronkelijke jaarlijkse inspectiedatum blijft hierbij behouden. Afstemming hierover verloopt via uw Inspecterende Instelling. Deze stelt vervolgens TX op de hoogte van het gevraagde uitstel en de datum van inspectie.

 

Maximumleeftijd voertuigen wordt verruimd.

Gedurende het jaar 2020 wordt het reglementaire percentage voertuigen dat ouder dan 10 jaar mag zijn verruimd naar 10% (in plaats van de huidige 5%).

 

Periode voor schadeherstel wordt verruimd
Mits veiligheid en representativiteit van het voertuig gewaarborgd kan blijven, wordt de reglementaire hersteltermijn voor schades aan voertuigen verruimd van vier naar twaalf weken.

 

Opleidingsduur wordt verruimd
U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor de afronding van het opleidingsplan wanneer praktische zaken dit in de weg staan. Ook kan waar mogelijk vaker gebruik worden gemaakt van e-learning (online) oplossingen. Graag denken we hierover met u mee.

 

Coulance bij inspecties

Inspecterende instellingen zullen de nodige coulance betrachten bij hun inspecties. Vanwege mogelijke capaciteitsproblemen bij de instellingen kan het voorkomen dat procedures enigszins aangepast worden. Er zal –waar mogelijk- meer gestuurd worden op het op afstand beoordelen van documentatie (remote auditing). Fysieke contactmomenten zullen korter en wellicht specifieker zijn.

 

Eenmalige korting van 50% op uw bijdrage aan TX-Keur
De reguliere factuur voor een TX-inspectie bestaat enerzijds uit de inspectiekosten van de inspecterende instelling en anderzijds uit de bijdrage aan de stichting TX en het controlefonds. Vanaf inspectiedatum 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 halveert TX-Keur uw bijdrage aan de stichting en het controlefonds. De korting zal zo aan iedere bestaande keurmerkhouder kunnen worden doorberekend.