Taxi OOK onder TOGS!

Meer informatie en de link om aan te melden zijn te vinden op deze pagina van de Rijksoverheid.

Op de avond van 7 april maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) via een persbericht bekend dat taxi wordt toegevoegd aan de SBI code lijst van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) regeling! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, waaronder KNV, voor gelobbyd. Dat is goed nieuws dus voor de sector! Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Wat we hebben begrepen is dat de eis dat het bedrijfsadres niet het woon adres mag zijn ook wordt losgelaten. Dat was voor veel taxibedrijven/zzp’ers relevant, omdat toevoeging alleen aan de SBI-codelijst anders nog geen uitkomst zou bieden.

Meer informatie en de link om aan te melden zijn te vinden op deze pagina van de Rijksoverheid.