De Coronacrisis

SchipholTaxi en de coronacrisis

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben wij onze chauffeurs op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Hiernaast nemen wij ingrijpende maatregelen om onze chauffeurs te ondersteunen. Gelukkig biedt de overheid verschillende mogelijkheden voor u als zelfstandige ondernemer om de lasten te verlichten. Wij wijzen u graag op de onderstaande vragen en antwoorden.

Veiligheid in de taxi

SchipholTaxi plaatst afscheidingen in alle voertuigen, zodat onze chauffeurs en onze passagiers iedere rit beschermd zijn. Het blijft belangrijk om zelf de richtlijnen te volgen door geen bagage in te laden en aangeraakte oppervlakken na iedere rit schoon te vegen.

Belangrijke informatiebronnen

  • Informatie over en aanmelden voor de TOGS-regeling via de Rijksoverheid

Wat als ik de AOW-gerechtigde leeftijd heb bereikt?

Voor een aanvraag voor de TOGS is de leeftijd geen criterium. Degene die in aanmerking wil komen moet wel even de overige voorwaarden checken (waar aan voldaan moet worden): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/voorwaarden.

Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Je kunt je aanvraag doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. De uitvoering wacht wel nog eventjes op zich. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen, eventueel met terugwerkende kracht, tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

Wordt de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren uitgebreid naar de taxiwereld?

Ja, op 7 april is bekendgemaakt dat ZZP’ers en andere taxiondernemers toch worden toegevoegd aan de SBI-codelijst. Lees hier meer.

Kan ik uitstel krijgen voor mijn belastingschulden?

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Kan ik mijn voorlopige aanslag nog wijzigen?

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen.

Welke andere belastingmaatregelen worden genomen?

Een actueel overzicht van de bijzondere maatregelen in het kader van de coronacrsis vindt u op deze pagina van de Belastingdienst.

Zijn er nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van zelfstandig ondernemers?

Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Lees hier de details.

Hoe vraag ik deze ondersteuning aan?

U kunt als chauffeur woonachtig in Amsterdam gebruik maken van het huidige aanvraagformulier. U meldt zich dan wel direct aan voor de nieuwe regeling. In andere gemeenten kunt u gebruikmaken van de lokale regelingen. Voor de meeste gemeenten kan dat via Stichting 155.

Welke mogelijkheden zijn er voor zelfstandigen die niet meer rond kunnen komen?

U kunt als zelfstandige mogelijk ook gebruik maken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden.
Zelfstandigen met een laag inkomen kunnen ook in aanmerking komen voor de gemeentelijke voorzieningen die voor alle Amsterdamse minima gelden: Hulp bij laag inkomen

Wat moet ik doen als mijn TX-keurmerk dreigt te verlopen?

De KNV heeft samen met de stichting TX-Keur een aantal maatregelen genomen. Zo is het mogelijk om een aantal maanden uitstel te krijgen van de inspectie en worden een aantal eisen, zoals de minimumleeftijd van voertuigen, verruimd. Tot slot wordt de jaarlijkse bijdrage aan de stiching TX-Keur gehalveerd. U kunt meer informatie opvragen via tx-keur.nl.