Financiering en verzekering

Het voertuig waar u taxivervoer mee verricht kan door bemiddeling van TCS gefinancierd en verzekerd worden onder zeer gunstige voorwaarden.

TCS benut hiermee haar schaalgrootte en organisatiegraad optimaal en laat zo het collectiviteitsvoordeel ten goede komen aan de individuele ondernemingen. Ook adviseert TCS de bij haar aangesloten ondernemers over vergunningaanvragen, het behalen van keurmerken en allerlei andere juridische vraagstukken gerelateerd aan het taxivervoer.